Działanie oczyszczalni typu SBR na przykładzie KLARO

Jak działa system SBR? Na przykładzie systemu KLARO pokazujemy fazy oczyszczania ścieków w oczyszczalni typu SBR - dopływ, napowietrzanie, sedymentację i odpompowanie ścieku oczyszczonego.

Copy link to this video: