Jak działa filtr narynnowy?

Filtr łączy zbiornik z rynną. Zapobiega zanieczyszczeniu wody oraz przepełnieniu zbiornika.

Copy link to this video: