Oczyszczalnia one2clean

Jak działa oczyszczalnia one2clean? Fazy oczyszczania ścieków w oczyszczalni typu SBR: dopływ, napowietrzanie, sedymentacja i odpompowanie ścieku oczyszczonego.

Copy link to this video: