Graf Polska Sp. z o.o.
Plastic Products
Tel. +48 46 834 86 50
Fax +48 46 833 25 05
export@graf.info
www.graf-water.com
ul. Unii Europejskiej 26
96-100 Skierniewice

Jak działa system SBR?

Sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR) oczyszcza dopływające ścieki w kilku fazach. Urządzenia GRAF osiągają skuteczność oczyszczania do 98%.

Technologia SBR - jak to działa?

1. Napełnianie

Ściek trafia do pierwszej komory, gdzie jest odbywa się wstępne oczyszczanie, a substancje stałe są zatrzymywane. Z tego miejsca ściek trafia do drugiej komory, gdzie zachodzi właściwy proces oczyszczania w technologii SBR.

2. Napowietrzanie

Właściwy proces oczyszczania biologicznego zachodzi w komorze SBR. Sterownik kontroluje proces oczyszczania, naprzemiennie następują po sobie fazy napowietrzania i sedymentacji. Dzięki temu osad czynny ma właściwe warunki do dokładnego oczyszczania ścieku.

3. Sedymentacja

W czasie fazy sedymentacji osad czynny opada na dno zbiornika. Warstwa oczyszczonego ścieku znajduje się w górnej części zbiornika.

4. Odprowadzenie ścieku oczyszczonego

Oczyszczony ściek jest teraz odprowadzany do odbiornika (rzeka, morze lub system rozsączania w gruncie). Następnie osad recyrkulowany do pierwszej komory.

Zapytanie (0)


https://www.grafpolska.pl/oczyszczanie-sciekow/wszystko-o-oczyszczaniu-sciekow/jak-dziala-system-sbr.html