Polityka prywatności

Polityka prywatności / Klauzula informacyjna

W kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

1. Opis procedury ochrony danych

Informacje ogólne
Poniżej znajduje się przykładowy opis czynności, którym podlegają Państwa dane osobowe, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym mogłaby zostać zidentyfikowana Państwa tożsamość. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej. Kto odpowiada za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Dane zbierane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganej nocie prawnej publikowanej na naszej stronie internetowej.

Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są zbierane, kiedy je nam Państwo przekażą. Mogą to być na przykład dane, które Państwo wpisują do formularza kontaktowego. Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne, kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak wykorzystywane przez Państwa przeglądarka i system operacyjny, lub czas Państwa wizyty na stronie. Dane te są zbierane automatycznie w momencie Państwa wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest zbieranych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania, jak odwiedzający korzystają ze strony.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie swoich danych?
Zawsze mają Państwo prawo zażądać bezpłatnie informacji o swoich przechowywanych danych, ich źródła, ich odbiorców oraz celu ich zbierania. Mają też Państwo prawo zażądać ich korekty, uniemożliwienia dostępu albo usunięcia. Mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili na adres podany w nocie prawnej, gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania w sprawie prywatności i ochrony danych. Oczywiście mogą Państwo również złożyć skargę do właściwych organów nadzorczych.

Analizy i narzędzia stron trzecich
Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, sposób przeglądania stron przez Państwa może podlegać analizom statystycznym. Odbywa się to głównie przy wykorzystaniu ciasteczek i programów analizujących. Analiza sposobu przeglądania przez Państwa stron jest zwykle anonimowa, tj. nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie tych danych. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy lub uniemożliwić ją, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej polityce prywatności. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy. Poinformujemy Państwa poniżej o sposobach skorzystania z przysługujących Państwu możliwości w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tej strony internetowej poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Jeżeli korzystają Państwo z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa tożsamość. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, które informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśniamy również, jak i w jakim celu się to odbywa. Prosimy zauważyć, że z przesyłaniem danych przez internet (np. w korespondencji e-mailowej) mogą się wiązać luki w bezpieczeństwie. Całkowita ochrona Państwa danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

Administrator danych
Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest:
GRAF Polska Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26
96-100 Skierniewice
e-mail: info@grafpolska.pl
tel. 46 833 86 50 |
NIP 534-00-26-811
KRS 0000141993
Wysokość kapitału zakładowego: 32 200 00 zł

Administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych
Wiele czynności przetwarzania danych możliwych jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Nieformalny e-mail z takim żądaniem jest wystarczający. Na zgodność z prawem przetwarzania danych wykonywanego przed wycofaniem zgody nie ma ono wpływu.

Prawo do składania skarg do właściwych organów nadzorczych
W przypadku naruszenia przepisów prawa o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do właściwych organów nadzorczych. Właściwym organem nadzorczym do spraw związanych z przepisami prawa o ochronie danych jest inspektor ochrony danych.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do automatycznej dostawy danych, które przetwarzamy za Państwa zgodą lub w ramach realizacji umowy, do Państwa albo do strony trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to jedynie w zakresie możliwym technicznie.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, jakie przesyłają Państwo nam jako operatorowi strony. Mogą Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie w wierszu adresu Państwa przeglądarki, kiedy zmieni się z „http://” na „https://”, a w pasku adresu Państwa przeglądarki wyświetla się ikona kłódki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą zostać przeczytane przez strony trzecie.

Dostęp, uniemożliwienie dostępu, usuwanie
Zgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili dostępu do przechowywanych Państwa danych osobowych oraz ich źródła, odbiorcy i celu, w jakim były przetwarzane. Mają Państwo prawo do korekty, uniemożliwienia dostępu lub usunięcia tych danych. Gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania w sprawie danych osobowych, mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nocie prawnej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu ze specjalistą ds. ochrony danych osobowych:
Beata Jastrzębska
e-mail: ochronadanychosobowych@grafpolska.pl
tel.: 46 834 86 51

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka
Niektóre z naszych podstron wykorzystują ciasteczka. Ciasteczka nie są szkodliwe dla Państwa komputera, ani nie zawierają wirusów, za to pomagają nam sprawić, by nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajna i bezpieczna. Ciasteczka to małe pliki tekstowe tworzone na Państwa komputerze i zapisywane w Państwa przeglądarce. Większość ciasteczek, które wykorzystujemy to tzw. „ciasteczka sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne ciasteczka mogą pozostać w pamięci Państwa urządzenia do chwili ich usunięcia przez Państwa. Ciasteczka te umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki przy Państwa kolejnej wizycie na stronie internetowej. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by informowała Państwa o wykorzystywaniu ciasteczek, aby mogli Państwo zdecydować dla każdego przypadku osobno, czy zaakceptować, czy też odrzucić ciasteczko. Państwa przeglądarkę można też zostać skonfigurować tak, by automatycznie akceptowała ciasteczka pod pewnymi warunkami albo zawsze je odrzucała albo automatycznie usuwała ciasteczka w chwili jej zamknięcia.
Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Ciasteczka, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określnych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (takich jak koszyk), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu ciasteczek w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi świadczonej bez błędów technicznych. Jeżeli inne ciasteczka (takie jak te, które wykorzystuje się do analizy sposobu przeglądania stron przez Państwa) są również przechowywane, będzie o nich mowa osobno w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera
Operator strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje w „plikach dziennika serwera”, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła nam.
Są to:

  • Rodzaj i wersja przeglądarki
  • Wykorzystywany system operacyjny
  • Adres URL uprzednio odwiedzonej przez Państwa strony
  • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskują Państwo dostęp
  • Moment żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) (f) RODO, który pozwala na realizację umowy lub podjęcie środków poprzedzających zawarcie umowy dzięki przetwarzaniu danych.

Działania promocyjne
Przetwarzamy Twoje dane w celu zarejestrowania Twojego uczestnictwa w akcjach promocyjnych – jeżeli podałeś nam swoje dane rejestrując swój udział w akcjach promocyjnych oragnizowanych przez Administratora, m.in. na stronach grafpolska.pl, bio7.pl lub twojaoczyszczalnia.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rejestracji twojego uczestnictwa w promocji. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w takim przypadku wyrażona przez Ciebie podczas rejestracji zgoda. Tę zgodę możesz w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@grafpolska.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Formularz kontaktowy
W przypadku wysłania do nas pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, my zbierzemy dane wpisane do formularza, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytanie i ewentualne późniejsze pytania. Nie udostępnimy tych informacji bez Państwa zgody. Będziemy więc przetwarzać wszelkie dane, które wpiszą Państwo do formularza kontaktowego wyłącznie za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 (1)(a) RODO. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Nieformalny e-mail z takim żądaniem jest wystarczający. Na zgodność z prawem przetwarzania danych wykonywanego przed wycofaniem zgody nie ma ono wpływu. Będziemy zatrzymywać dane, które nam Państwo przekażą w formularzu kontaktowym do chwili, kiedy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na ich przechowywanie, lub gdy cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie (np. po wypełnieniu Państwa żądania). Postanowienie to nie wpływa na żadne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowne)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustanowienia lub zmiany stosunków prawnych pomiędzy nami (dane stałe). Odbywa się to na podstawie art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na realizację umowy lub podjęcie środków poprzedzających zawarcie umowy dzięki przetwarzaniu danych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w momencie Państwa wejścia na naszą stronę internetową (dane użycia) jedynie w zakresie niezbędnym do umożliwienia Państwu skorzystania z naszej usługi lub do wystawienia Państwu rachunku za nią. Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia albo zakończeniu stosunku handlowego. Nie ma to wpływu na przewidziane prawem okresy zatrzymywania.

Dane przekazywane podczas zawierania umowy w celu uzyskania usług i treści cyfrowych
Przesyłamy dane osobowe do stron trzecich jedynie w zakresie wymaganym do realizacji warunków Państwa umowy z nami, na przykład do banków, którym powierzono realizację Państwa płatności. Państwa dane nie będą przesyłane w żadnym innym celu, chyba że udzielą Państwo na to wyraźnej zgody. Państwa dane nie będą ujawniane stronom trzecim na potrzeby reklamowe bez Państwa wyraźnej zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na realizację umowy lub podjęcie środków poprzedzających zawarcie umowy dzięki przetwarzaniu danych.

4. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przyciski "Lubię to" i "Udostępnij")
Nasza strona zawiera wtyczki do portalu społecznościowego Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki do Facebooka można rozpoznać dzięki logo Facebooka lub przyciskowi "Lubię to" na naszej stronie. Opis wtyczek Facebooka znajduje się na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, dzięki wtyczce powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Pozwala to Facebookowi na otrzymywanie informacji, że odwiedzili Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli klikną Państwo przycisk Facebooka „Lubię to”, kiedy są Państwo zalogowani na swoje konto na Facebooku, mogą Państwo połączyć zawartość naszej strony ze swoim profilem na Facebooku. Pozwala to Facebookowi na powiązanie wizyt na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako operator tej strony nie mamy wiedzy na temat zawartości danych przesyłanych Facebookowi ani sposobu wykorzystywania tych danych przez Facebooka. Więcej informacji dostępnych jest w polityce prywatności Facebooka na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook łączył Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa kontem na Facebooku, należy się wylogować ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka Twittera
Funkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszą stroną i aplikacją internetową. Funkcje te oferuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kiedy korzystają Państwo z Twittera i funkcji „Retweetuj”, strony, które Państwo odwiedzają, są powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Korzystając z niej, dane zostaną przekazane Twitterowi. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jako operator tych podstron nie mamy wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez Twitter. Więcej informacji na temat polityki prywatności Twittera można uzyskać ze strony https://twitter.com/privacy. Państwa preferencje dotyczące prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach swojego konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

5. Analizy i reklamy

Google Analytics
Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy danych internetowych. Jej operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które pozwalają na analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez ciasteczko na temat sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ciasteczka Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i swoich reklam.

Anonimizacja IP
Uruchomiliśmy na tej stronie funkcję anonimizacji IP. Przed przesłaniem do USA Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach przesyła się pełny adres IP na serwer spółki Google w USA i skraca się go na miejscu. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej strony internetowej, aby przeanalizować sposób korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzić raporty z aktywności na stronie internetowej oraz wykonać inne usługi dotyczące aktywności na stronie internetowej i korzystania z internetu na potrzeby operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki
Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie ciasteczek poprzez wybranie odpowiednich ustawień swojej przeglądarki. Jednakże pragniemy zauważyć, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również uniemożliwić przekazanie spółce Google danych wygenerowanych przez ciasteczka na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, jeżeli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Wniesienie sprzeciwu wobec zbierania danych
Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Utworzone zostanie ciasteczko z rezygnacją, co uniemożliwi zbieranie Państwa danych przy kolejnych wizytach na tej stronie: Wyłączanie Google Analytics. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Powierzenie przetwarzania danych
Zawarliśmy ze spółką Google umowę powierzenia przetwarzania naszych danych i korzystając z Google Analytics w pełni realizujemy surowe wymogi niemieckich organów ochrony danych.

Zbieranie danych demograficznych przez Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje demograficzne Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających wykaz wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam firmy Google opartych na zainteresowaniach i z danych odwiedzających pochodzących od stron trzecich. Te zebrane dane nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w każdej chwili, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google albo uniemożliwić zbierania Państwa danych prze Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Odmowa zbierania danych”.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google
Ta strona internetowa wykorzystuje Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy oferowany przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W ramach Google AdWords wykorzystujemy tzw. śledzenie konwersji. Kiedy klikną Państwo w reklamę wyświetlaną przez Google, zostaje utworzone ciasteczko śledzenia konwersji. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na Państwa komputerze. Ciasteczka te wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości użytkownika. W przypadku gdyby użytkownik odwiedzał określone podstrony na stronie internetowej, a ciasteczko by jeszcze nie wygasło, Google i strona internetowa może rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i przeszedł do tej podstrony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Z tego też względu ciasteczek nie da się śledzić za pomocą strony internetowej klienta AdWords. Informacje uzyskane z wykorzystaniem ciasteczka konwersji wykorzystuje się do stworzenia statystyki konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są powiadamiani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na podstronę zawierającą znacznik śledzenia konwersji. Jednakże nie uzyskują żadnych informacji, które można wykorzystać do zidentyfikowania tożsamości użytkowników. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo łatwo z tego zrezygnować, wyłączając ciasteczko śledzenia konwersji Google poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Wówczas nie zostaną Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji. Ciasteczka konwersji są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i swoich reklam.
Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google znajduje się w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by informowała Państwa o utworzeniu ciasteczek i zezwalała na nie tylko w pojedynczych przypadkach, akceptowała ciasteczka w zależności od przypadku albo zawsze je odrzucała, jak również automatycznie usuwała je w chwili zamykania przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube |
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki YouTube’a, które są obsługiwane przez spółkę Google. Operatorem podstron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych podstron zawierającą wtyczkę YouTube’a, zostaje ustanowione połączenie z serwerami YouTube’a. Serwer YouTube jest wówczas informowany o tym, które strony Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto na serwisie YouTube, YouTube pozwala Państwu na powiązanie sposobu przeglądania przez Państwa strony bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Mogą to Państwo uniemożliwić, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. YouTube jest wykorzystywany do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników znajdują się w oświadczeniu YouTube’a o ochronie danych na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
Na potrzeby spójnego wyglądu czcionek ta strona internetowa wykorzystuje czcionki (Web Fonts) oferowane przez firmę Google. Kiedy otworzą Państwo podstronę, Państwa przeglądarka załaduje żądane czcionki do pamięci podręcznej Państwa przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać treści i czcionki. W tym celu Państwa przeglądarka musi ustanowić bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że do naszej podstrony uzyskano dostęp z Państwa adresu IP. Czcionki Google wykorzystuje się w celu spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.
Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Web Fonts, Państwa komputer użyje standardowej czcionki. Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników znajdują się na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google
Ta strona wykorzystuje usługę Map Google za pośrednictwem API. Jej operatorem jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z Map Google, niezbędne jest zachowanie Państwa adresu IP. Ta informacja jest zwykle przesyłana na serwer firmy Google w USA i tam przechowywana. Operator tej strony nie ma wpływu na przekazywanie tych danych. Korzystanie z Map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej i ułatwienie lokalizacji miejsc określonych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników znajdują się w oświadczeniu spółki Google o ochronie danych na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.