Poznaj zbiorniki na deszczówkę spełniające wymogi Programu Moja Woda - dofinansowanie nawet do 5.000 zł!

Od 22 marca 2021 r. trwa drugi nabór wniosków do programu Moja Woda. Celem programu jest ochrona zasobów wody opadowej na terenie Polski, jej magazynowanie, retencja i lokalne wykorzystywanie. Każdy właściciel domu może ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji - wynoszącej nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 000 zł.

Wszystkie zbiorniki spełniają wymogi programu, a zbiorniki podziemne posiadają dodatkowo Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.


Szczegółowych informacji na temat programu Moja Woda udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).