Poznaj zbiorniki na deszczówkę firmy GRAF spełniające wymogi Programu Moja Woda, oferującego dofinansowanie nawet do 5.000 zł na systemy wykorzystania wody deszczowej

Od 1 lipca 2020 r. trwa nabór wniosków do priorytetowego programu rządowego Moja Woda. Celem programu jest ochrona zasobów wody opadowej na terenie Polski, jej magazynowanie, retencja i lokalne wykorzystywanie.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji - wynoszącej nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5.000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
b) instalacja rozsączająca,
c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty o pojemności 2 m3 lub większej,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty o pojemności 1 m3 lub większej (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty o pojemności 2 m3 lub większej,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Szczegółowych informacji na temat programu Moja Woda udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Zapraszamy do poznania produktów marki GRAF, które spełniają wymogi programu Moja Woda!